spin

AA

„Efektywność okazuje się

czymś kluczowym dla

rozwoju samego

człowieka; dla rozwoju

organizacji,

a także dla samorealizacji

i zdolności nowoczesnego

przedsiębiorstwa do

przetrwania”

 

P. Drucker

PROFESJONALNE  KURSY:

RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW (60 godz. lekcyjnych)

RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ  (60 godzin lekcyjnych)

Zapytaj o kurs: kontakt@bbcentrum.pl

tel. 600-027-305

KURSY

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

I AKTUALNA WIEDZA

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW

Szybki i efektywny sposób na uzyskanie nowych kompetencji zawodowych dających nowe możliwości na rynku pracy.

 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Szybki i efektywny sposób na pogłębienie i uzupełnienie wiedzy  z zakresu rachunkowości finansowej oraz na zdobycie nowych  kompetencji i umiejętności

SZKOLENIA

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA 

DO ZARZĄDZANIA

Zadaj pytanie:

kontakt@bbcentrum.pl

tel. 600-027-305

RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW

Niezbędny zasób informacji dla menedżerów z zakresu rachunkowości, ułatwiający efektywne zarządzanie organizacją.

CONTROLLING KOSZTÓW, JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO    ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

W gospodarce rynkowej o wynikach działalności przedsiębiorstwa, w dużym stopniu decydują koszty. Są one jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, której poziom zależy od działań podejmowanych przez pracowników wszystkich szczebli zarządzania.

W związku z tym podejmowanie różnych rozwiązań optymalizujących koszty jest drogą prowadzącą do oszczędności, do unikania marnotrawstwa czynników produkcji oraz do sukcesu firmy.

 W jaki sposób wprowadzić do przedsiębiorstw przemyślane i skoordynowane  działania, umożliwiające planowanie, sterowanie i kontrolowanie kosztów można dowiedzieć się na szkoleniu  „Controlling kosztów, jako narzędzie efektywnego zarządzania organizacją”.

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKA

Aby właściwie motywować pracowników do podnoszenia ich indywidualnej efektywności należy przede wszystkim dokonać prawidłowej i precyzyjnej oceny jego obecnej pracy wraz z najważniejszymi jej uwarunkowaniami.

RACHUNEK KORZYŚCI JEST PROSTY

 

Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją wymaga we współczesnej gospodarce wkroczenia na drogę ciągłego doskonalenia działań i procesów. Wiąże się to z koniecznością  zastosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania, bazujących na aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania. Ich znajomość i implementacja do praktyki pozwala na:

1.         Wytyczenie właściwej strategii działania organizacji,

2.         Efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego firmy,

3.         Określenie kierunków działalności innowacyjnej,

4.         Identyfikację i analizę czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstwa,

5.         Określenie obszarów działalności przedsiębiorstwa, mogących być szczególnym  źródłem wzrostu jego wartości,

6.         Zapewnienie właściwego przebiegu procesów operacyjnych i ich optymalizację,

7.         Zapewnienie kompleksowej jakości.

DOŚWIADCZENIE I ELASTYCZNOŚĆ

Doświadczeni wykładowcy

Zajęcia prowadzone w małych grupach

Przyjemna atmosfera

Możliwość dodatkowej bezpłatnej konsultacji

 

Jesteśmy Partnerem Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o.

KONTAKT

NASZ ADRES

Centrum Badawczo Szkoleniowe Certus Technologie Budowalne Sp. z o.o. sp.k.

Aleja Jana Pawła II 80/F 141

00-175 Warszawa

PRZEJDŹ DO MAPY

E-mail: kontakt@bbcentrum.pl
Tel:  600 027 305

Zapraszamy do kontaktu: