AA

„Efektywność

to najbardziej skuteczne

zastosowanie

zasobów społeczeństwa

w procesie zaspokajania

braków i potrzeb ludzi.”

[Samuelson, Nordhaus 2005, s. 26]

                                                                       Wybrane aspekty zarządzania organizacją

 

Zadaj pytanie: kontakt@bbcentrum.pl

tel. 600-027-305

ROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga dostępu do wiarygodnych, aktualnych, charakteryzującego się wysoką jakością informacji, pochodzących z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Informacje wykorzystywane są zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i operacyjnym.  Ułatwiają one wytyczenie strategii organizacji, na ich podstawie zarządzający wyznaczają plany działania, dokonują kontroli wielu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz opracowują systemy motywacyjne.  Wykorzystanie odpowiednich informacji w procesie podejmowania decyzji ogranicza ryzyko popełniania błędów.

 

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI  I WYNIKAMI

Koszty są  jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych. Od ich poziomu w dużym stopniu zależą wyniki działalności przedsiębiorstwa. Profesjonalne zarządzanie kosztami prowadzi do ich optymalizacji, poprzez efektywne wykorzystanie czynników produkcji oraz unikanie ich marnotrawstwa.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Aby właściwie motywować pracowników do podnoszenia ich indywidualnej efektywności należy przede wszystkim dokonać prawidłowej i precyzyjnej oceny jego obecnej pracy wraz z najważniejszymi jej uwarunkowaniami.

RACHUNEK KORZYŚCI JEST PROSTY

 

Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją wymaga we współczesnej gospodarce wkroczenia na drogę ciągłego doskonalenia działań i procesów. Wiąże się to z koniecznością  zastosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania, bazujących na aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania. Ich znajomość i implementacja do praktyki pozwala na:

1.         Wytyczenie właściwej strategii działania organizacji,

2.         Efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego firmy,

3.         Określenie kierunków działalności innowacyjnej,

4.         Identyfikację i analizę czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstwa,

5.         Określenie obszarów działalności przedsiębiorstwa, mogących być szczególnym  źródłem wzrostu jego wartości,

6.         Zapewnienie właściwego przebiegu procesów operacyjnych i ich optymalizację,

7.         Zapewnienie kompleksowej jakości.

DOŚWIADCZENIE I ELASTYCZNOŚĆ

KONTAKT

NASZ ADRES

Centrum Badawczo Szkoleniowe Certus Technologie Budowalne Sp. z o.o. sp.k.

Aleja Jana Pawła II 80/F 141

00-175 Warszawa

PRZEJDŹ DO MAPY

E-mail: kontakt@bbcentrum.pl
Tel:  600 027 305

Zapraszamy do kontaktu: