Podstawy rachunkowości – kompendium wiedzy – szkolenie online

Zarządzanie czasem pracy
Wynik Finansowy – zasady ustalania i analiza – szkolenie online

Podstawy rachunkowości

Dwudniowe szkolenie, na którym przedstawione  zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty rachunkowości, zasad jej funkcjonowania i metod, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie informacji, wynikających z systemu rachunkowości w zarządzaniu organizacją.

TERMINY SZKOLEŃ: do uzgodnienia.

Istnieje możliwość ustalenie dogodnego dla Państwa terminu szkolenia.

Koszt uczestnictwa: 720 zł. + VAT – cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe

PROMOCJA!

Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób.

Uczestnicy szkolenia poznają:

– podstawowe kategorie ekonomiczne z zakresu rachunkowości, m. in. takie jak: aktywa, pasywa, przychody, koszty, bilans, rachunek zysków i strat, itp.,

– plan kont oraz zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych,

– sposób interpretacji zapisów zawartych na kontach księgowych,

– elementy sprawozdania finansowego.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem i uporządkowaniem wiedzy z zakresu rachunkowości, które:

– chcą poznać istotę rachunkowości oraz  zrozumieć metody i zasady jej funkcjonowania,

– chcą wykorzystać informacje z systemu rachunkowości w efektywnym zarządzaniu własną firmą,

– zamierzają rozpocząć pracę w księgowości.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi, na których będą rozwiązywane liczne przykłady, ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści.

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę z zakresu rachunkowości, jednocześnie praktyka.

Narzędzia szkoleniowe:

– prezentacje multimedialne,

– analiza przypadku, case study,

– testy,

– dyskusje.

Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu

materiały szkoleniowe

 

certyfikat ukończenia szkolenia