Zarządzanie czasem pracy

Sprawozdanie finansowe i jego analiza jako źródło informacji zarządczych – szkolenie online
Podstawy rachunkowości – kompendium wiedzy – szkolenie online

TERMINY SZKOLEŃ

Termin:

do uzgodnienia (szkolenie jednodniowe)

 – godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 480 PLN + VAT

PROMOCJA!

Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej istoty, celów i zasad zarządzania czasem pracy i organizacji pracy własnej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w tym zakresie, uwzględniających  nowoczesne narzędzia, metod i technik. 

Program szkolenia:

1. Znaczenie racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

2. Charakterystyka nieprawidłowości w organizacji czasu pracy.

3. Czynniki wpływające na organizację czasu pracy.

4. Analiza organizacji własnego czasu pracy

– Identyfikacja struktury czasu pracy,

– Identyfikacja źródeł niesprawności w zarządzaniu własnym czasem pracy,

– Określenie czynników wpływających na organizację własnego czasu pracy)

– Ocena organizacji własnego czasu pracy.

5. Etapy zarządzania czasem pracy:

– Ustalanie celów

– Planowanie

– Podejmowanie decyzji

– Realizacja planów

– Kontrola i wnioski.

6. Metody i techniki organizacji czasu pracy.

7. Opracowanie własnego systemu organizacji czasu pracy przez uczestników szkolenia, z uwzględnieniem poznanych metod i technik.

8. Zasady racjonalnego gospodarowania czasem pracy.

9. Kierunki zmian w organizacji czasu pracy

Metody i środki szkolenia:

– wykład interaktywny,

– ćwiczenia grupowe oraz indywidualne

– dyskusje