BLOG

  • Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją
    Funkcjonowanie przedsiębiorstw w skomplikowanym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu stawia przed zarządem pytania, jak sprawnie i skutecznie zarządzać,  by realizować założone cele i przyczyniać się do […]
20 czerwca 2020

Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w skomplikowanym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu stawia przed zarządem pytania, jak sprawnie i skutecznie zarządzać,  by realizować założone cele i przyczyniać się do […]

Wynik Finansowy – zasady ustalania i analiza – szkolenie online

TERMIN SZKOLENIA: do uzgodnienia   Cena kursu – 480 PLN +  VAT 23% PROMOCJA! Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób.   REJESTRACJA   ADRESACI SZKOLENIA […]

Podstawy rachunkowości – kompendium wiedzy – szkolenie online

Podstawy rachunkowości Dwudniowe szkolenie, na którym przedstawione  zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty rachunkowości, zasad jej funkcjonowania i metod, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie informacji, wynikających […]

Zarządzanie czasem pracy

TERMINY SZKOLEŃ Termin: do uzgodnienia (szkolenie jednodniowe)  – godz. 8.45 – 16.15 Cena kursu – 480 PLN + VAT PROMOCJA! Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch […]

Sprawozdanie finansowe i jego analiza jako źródło informacji zarządczych – szkolenie online

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym […]

Controlling jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem – szkolenie online

TERMIN SZKOLENIA: do uzgodnienia (szkolenie jednodniowe) godz. 9.00 – 16.00 Cena kursu – 580 PLN  + VAT 23% PROMOCJA ! Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch […]

Praktyczne warsztaty rachunkowści w programie Symfonia

TERMIN SZKOLENIA Rozpoczęcie szkolenia  – termin do uzgodnieniaZakończenie                  –  Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia mogą odbywać […]

Controlling kosztów, jako narzędzie efektywnego zarządzania organizacją – szkolenie online

TERMINY SZKOLEŃ: termin do uzgodnienia Cena kursu – 480 PLN + VAT PROMOCJA! Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób. REJESTRACJA   ADRESACI SZKOLENIA Kadra kierownicza wszystkich […]

Rachunkowość finansowa – kurs online

TERMIN KURSU Rozpoczęcie kursu: termin do uzgodnienia | Zajęcia prowadzone będą online.  Czas trwania kursu wynosi 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywają […]