Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją

Wynik Finansowy – zasady ustalania i analiza – szkolenie online
20 czerwca 2020

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w skomplikowanym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu stawia przed zarządem pytania, jak sprawnie i skutecznie zarządzać,  by realizować założone cele i przyczyniać się do wzrostu efektów ekonomicznych. Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. Podejmowane działania w zakresie zarządzania, oparte o różne metody, techniki, zasady, mogą rodzić różne skutki gospodarcze, nie zawsze przewidywalne, ponieważ każde z przedsiębiorstw działa w odmiennych warunkach i posiada inne zasoby.

Co zatem obejmuje zarządzanie i jakie czynniki mają wpływ na jego skuteczność?

R. Griffin zarządzanie definiuje jako zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe  i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny (Griffin, R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2004, s.6).

Jak zatem skutecznie:

– planować,

– organizować działania i podejmować decyzje,

– przewodzić ludziom

– kontrolować?

Innym pytaniem jest:

Jak efektywnie wykorzystywać zasoby:

– ludzkie,

– finansowe,

– rzeczowe,

– informacyjne?

Aby odpowiedzieć na te pytania niezbędne jest dotarcie do aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania, poznanie nowoczesnych rozwiązań opracowanych przez naukowców i często z  powodzeniem stosowanych przez praktykę gospodarczą oraz nie ustawanie w drodze do doskonalenia procesu zarządzania organizacją.

REGULAMIN