Wynik Finansowy – zasady ustalania i analiza – szkolenie online

Podstawy rachunkowości – kompendium wiedzy – szkolenie online
Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją

TERMIN SZKOLENIA: do uzgodnienia

 

Cena kursu – 480 PLN +  VAT 23%

PROMOCJA!

Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób.

 

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych kategorii kształtujących wynik finansowy oraz zasad ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Zakres szkolenia obejmuje  problematykę dotyczącą ewidencji kosztów i przychodów oraz zasad ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, w sposób księgowy i pozaksięgowy. Omówione zostaną również podstawowe zagadnienia dotyczące analizy wyniku finansowego.

Na szkoleniu przedstawiony zostanie prosty symulator biznesu, opracowany w arkusze excel, umożliwiający prognozowanie wyniku finansowego, poprzez odpowiednie kształtowanie kategorii ekonomicznych wpływających na koszty i przychody. Informacje uzyskiwane w wyniku analizy stanowią podstawę do podejmowania przemyślanych, uzasadnionych decyzji, wpływających na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA

8.45 – 9.00  ustawianie dołączeń do Ms Teams

Analiza czynników wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Koszty i ich rodzaje.

Przychody i ich rodzaje.

Ewidencja kosztów.

Ewidencja przychodów.

Kalkulacyjny wariant wyników.

Porównawczy wariant wyników.

Prognozowanie wyniku finansowego w symulatorze biznesu.

Metody analizy wyniku finansowego.

Podsumowanie szkolenia

16.00  Zakończenie szkolenia

Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.