Praktyczne warsztaty rachunkowści w programie Symfonia

Controlling kosztów, jako narzędzie efektywnego zarządzania organizacją – szkolenie online
Controlling jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem – szkolenie online

TERMIN SZKOLENIA

Rozpoczęcie szkolenia  – termin do uzgodnienia
Zakończenie                  – 

Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia mogą odbywać się we wtorki, środy, czwartki i piątki, w godz. 8.00 – 17.00, lub w godzinach popołudniowych.

Cena szkolenia – 780 PLN

PROMOCJA !

Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób.

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów rachunkowości oraz nabycie przez uczestników umiejętności księgowania podstawowych operacji gospodarczych, umożliwiających podjęcie pracy w komórkach księgowych i osiąganie sukcesów w tej dziedzinie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę dotyczącą podstaw rachunkowości i chciałyby tę wiedzę uzupełnić o aspekty praktyczne oraz nabyć podstawowe umiejętności dotyczące księgowania operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym.

Korzyści:

– kurs pozwala na nabycie podstawowych umiejętności dotyczących pracy w programie finansowo- księgowym,

– na kursie przekazywana jest profesjonalna, rzetelna wiedza,

–  kurs prowadzony przez osoby mające doświadczenie praktyczne, nabyte w czasie wieloletniej pracy w komórkach księgowości,

– program szkolenia dostosowywany jest do potrzeb uczestników,

– zajęcia prowadzone są w małych grupach, w wygodnych i dobrze wyposażonych salach.

PROGRAM SZKOLENIA

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są  w programie finansowo-księgowym Symfonia.

Obejmują:

– księgowanie podstawowych operacji związanych z zakupem oraz ze  sprzedażą,

– ustalanie podatku VAT,

– księgowanie operacji kasowych i bankowych,

– naliczanie i księgowanie amortyzacji,

– księgowanie listy płac,

– księgowania na koniec okresu sprawozdawczego związane z ustalaniem wyniku finansowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały obejmujące poruszane zagadnienia .

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. Sp. k.