Controlling kosztów, jako narzędzie efektywnego zarządzania organizacją – szkolenie online

Rachunkowość finansowa – kurs online
Praktyczne warsztaty rachunkowści w programie Symfonia

TERMINY SZKOLEŃ: termin do uzgodnienia

Cena kursu – 480 PLN + VAT

PROMOCJA!

Rabat 10 % przy zgłoszeniu  dwóch osób.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania, która poszukuje nowych inspiracji do optymalizacji kosztów

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki kosztów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowoczesne systemy zarządzania kosztami, umożliwiające wprowadzanie do przedsiębiorstw przemyślanych i skoordynowanych działań, dotyczących planowania kosztów, sterowania nimi i ich kontrolowania. Poziom ponoszonych kosztów w organizacji świadczy o sposobie gospodarowania czynnikami produkcji i wpływa na jej wyniki. Dlatego każda organizacja powinna poszukiwać różnych rozwiązań, metod, technik, które pozwolą jej na skuteczne działania w obszarze kosztów i zwiększanie efektywności działania.

Na szkoleniu przedstawiony zostanie prosty symulator biznesu, opracowany w arkusze excel, umożliwiający analizę kosztów i ich wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstwa. Informacje uzyskiwane w wyniku analizy stanowią podstawę do podejmowania przemyślanych, uzasadnionych decyzji, wpływających na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA

8.45 – 9.00  Rejestracja uczestników

Identyfikacja i analiza czynników wpływających na efektywność funkcjonowania organizacji
Koszty i ich rodzaje
Istota controllingu kosztów

10.30 – 10.45   przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

Źródła informacji o kosztach
Zasady ewidencji kosztów
Rachunek kosztów standardowych

13.30 – 14.15 przerwa na lunch

Rachunek kosztów zmiennych.

Prognozowanie kosztów w symulatorze biznesu, z wykorzystaniem rachunku kosztów zmiennych.
Rachunek kosztów działań
Inne modele rachunku kosztów
Znaczenie budżetów w zarządzaniu  kosztami
Dyskusja – uwagi i pytania

16.15  Zakończenie szkolenia


Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.